logo-mini

ფასები

სტაჟიორები

Level – Intern

ნებისმიერი ტიპის მაკიაჟი „Make-Up Atelier Georgia“

სკოლის წარმატებულ

კურსდამთავრებულ – სტაჟიორებთან.

მაკიაჟის ფასი: 20-25 ლარი

დამწყები ვიზაჟისტები

Level – Beginner

ნებისმიერი ტიპის მაკიაჟი „Make-Up Atelier Georgia“

სკოლის დამწყებ ვიზაჟისტთან – უკვე გამოცდილ,

წარმატებულ სტაჟიორთან.

მაკიაჟის ფასი: 35-50 ლარი

სხვა ლოკაციაზე მისვლის შემთხვევაში თანხას ემატება მაკიაჟის საფასურის 50%-ი.

სტუდიის ვიზაჟისტები

Level – Professional

ნებისმიერი ტიპის მაკიაჟი – სტუდიის ვიზაჟისტთან.

მაკიაჟის ფასი: 50-70 ლარი

სხვა ლოკაციაზე მისვლის შემთხვევაში თანხას ემატება მაკიაჟის საფასურის 50%-ი.